گروه علوم اقتصادی

 

جلسه سمینار خانم شیدا راد.pdf

جلسه سمینار آقای جاوید قاسم نتاج.pdf

جلسه سمینار آقای محمد رضا ذاکر.pdf

جلسه سمینار آقای رضا پیرعباسی.pdf

جلسه سمینار آقای میثم صفری.pdf

جلسه سمینار خانم پانیذ نوربخش.pdf
جلسه سمینار آقای مهدی حبیب الهی.pdf
جلسه سمینار آقای سالار قربی.pdf

جلسه سمینار خانم کتایون سادات یاوری مهر.pdf

 

 

گروه علوم سیاسی

 

جلسه سمینار آقای جمیل قریشی.pdf

جلسه سمینار آقای سیدمیکائیل محمدی.pdf

جلسه سمینار آقای هادی حسینی مطلق.pdf
جلسه سمینار آقای مهران کدخدائی.pdf
جلسه سمینار خانم مرضیه آمده زکریا.pdf

جلسه سمینار آقای مسعود صابری زاده.pdf

جلسه سمینار خانم نیلوفر شمس حبیبی.pdf

جلسه سمینار خانم سارا سربندی.pdf

​​

آخرین خبرها