صفحه اصلی
افتتاح مرکز نوآوری دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
  • 6 مشاهدات

باسمه تعالی

مرکز نوآوری دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی؛ با حضور جناب آقای دکتر خیاطیان؛ رئیس محترم مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آقای دکتر پرند؛ رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر منصور میراحمدی؛ رئیس محترم دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، هیئت رئیسه و کارکنان دانشکده  در روز یکشنبه مورخ 24 اسفند ماه 1399 افتتاح گردید.

 

 

 

افزودن نظرات