کارکنان

مدیریت

محمد علی نصیری

مدیر اجرایی

29902969

حوزه ریاست

سورن یاقوتی

مسئول دفتر

29902951

آموزش

حمیده والی

کارشناس مسئول

29902965

معصومه سپاسی

کارشناس مقطع کارشناسی (علوم اقتصادی)

29902963

مینا عباسی

کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد

29902991

سمانه خانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته سیاسی

29902995

پژوهش

شهره شاهمردی

کارشناس پژوهش

29902967

گروه­ ها

حمیدرضا نصرتی

کارشناس گروه اقتصاد

29902954

زهرا بخشعلی

کارشناس گروه سیاسی

29902987

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی

زیبنده بهاری­ نژاد

مسئول دفتر ریاست مرکز

29902277

کتابخانه و سایت

اعظم موسیوند

کتابدار

29902982

محمدعلی عسگری

کتابدار

29902982

حسین طاهری

مسئول سایت

29902966

دبیرخانه

سجاد عابدینی

مسئول دبیرخانه

29902976

سمیه دژپسند

کارشناس اجرایی

29902976

کادر خدمات

جواد پناهی

خدمات

-29902976-

حمید علیپور

خدمات

29902976

وحید کولیوند

خدمات

29902976

علی مرادزاده

خدمات

29902982

مهدی حسنی

خدمات

29902976