امیر محمد حاجی یوسفی
دانشیار
گروه علوم سياسي, دانشكده علوم اقتصاد و سیاسی

مسلط به دو زبان انگلیسی و عربی

29902996 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، اوین، دانشگاه شهید بهشتی آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی
عضويت در هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي از بهمن ماه سال 1375 تاكنون و تدريس دروس زير:
جامعه شناسي سياسي (كارشناس(
 تئوري هاي انقلاب (كارشناسي(
نظام هاي سياسي تطبيقي (كارشناسي(
اصول روابط بين الملل (كارشناسي(
ايران و همسايگانش (كارشناسی)
 جامعه شناسي سياسي ايران (كارشناسي)
روش و نظريه هاي علوم سياسي (كارشناسي)
 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (كارشناسي و کارشناسی ارشد)
مطالعات منطقه اي (كارشناسي ارشد)
 سير تحولات حكومت در خاورميانه (كارشناسي ارشد)
روش شناسی علوم سیاسی (دکتری)
روش شناخت در روابط بین الملل (دکتری)
ابزارهاي نوين تجزيه و تحليل سياسي (دكتري)
 اقتصاد سياسي بين الملل (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري)
روش و پژوهش در روابط بين الملل (كارشناسي ارشد)
مطالعه تطبيقي نظام هاي سياسي بين الملل (كارشناسي ارشد)
نظام امنيت بين الملل و منطقه اي (كارشناسي ارشد)
جامعه شناسي توسعه (دكتري)
مسايل سياسي و اقتصادي جهان سوم (كارشناسي و كارشناسي ارشد)
نظريه هاي مختلف روابط بين الملل (كارشناسي ارشد)
سياست بين الملل (كارشناسي ارشد)
نظام بین الملل و امنیت در خاورمیانه (کارشناسی ارشد)
سیاست خارجی ایران در کشورهای همجوار (دکتری)
تدریس درس The Politics of Third World Development در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کارلتون: ترم زمستان 1386 (2008)
نظریه های سیاست خارجی
اقتصاد سیاسی و روابط تجاری خاورمیانه و شمال آفریقا
سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه به زبان انگلیسی (دکتری)
عضویت در مراکز علمی و پژوهشی


عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی معتبر

فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی، سردبیر از 1378 الی 1385 (بدون درجه)
فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات تحریریه، از 1378 تاکنون (علمی-پژوهشی)
فصلنامه سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، عضو هیات تحریریه از 1383 تاکنون (علمی-ترویجی)
فصلنامه مطالعات منطقه ای، مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، عضو هیات تحریریه از 1384 تاکنون (بدون درجه)
فصلنامه مطالعات فلسطین، موسسه مطالعات و تحقیقات سیاسی ندا، عضو هیات تحریریه از 1377 تاکنون (بدون درجه)
فصلنامه دانش سیاسی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)، عضو هیات تحریریه از 1384 تاکنون (علمی-پژوهشی)
فصلنامه سیاست و حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیات تحریریه از 1385 (علمی-پژوهشی)
فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران، سردبیر (علمی-پژوهشی)
فصلنامه Iranian Journal of International Affairs ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، عضو هیات تحریریه از 1383 تاکنون (علمی-ترویجی)
فصلنامه امنیت عمومی، عضو هیات تحریریه (بدون درجه)
دانشنامه علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات تحریریه از 1387
فصلنامه مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، سردبیر از سال 1388 (علمی-پژوهشی)
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، عضو هیات تحریریه
سیاستگذاری اقتصادی، دو فصلنامه دانشگاه یزد، عضو هیات تحریریه (علمی-پژوهشی)
فصلنامه بین المللی روابط خارجی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، عضو هیات تحریریه (علمی-پژوهشی)
فصلنامه راهبرد دفاعی، مرکز تحقیقات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، عضو هیات تحریریه (علمی-پژوهشی)
سوابق کاری

 

مسئولیت فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا شاخه کانادا 1372-1370
مسئولیت فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی شهر اتاوا     1374-1370
راه اندازی و مسئولیت مجتمع راه امام (ره) (تدریس فارسی و دیگر دروس به دانش آموزان ایرانی مقیم و غیر مقیم) در اتاوا 1374-1370
کارشناس سیاسی-اقتصادی در سفارت ایران در کانادا (استخدام محلی)     1374-1371
مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)1381-1376
مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه امام صادق (ع) 1383-1381
مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی 1385-1382
عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن علوم سیاسی ایران 1386-1382
مدیر قطب علمی مطالعات خاورمیانه و جهانی شدن، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، از مرداد 1385 تا شهریور 1386
مشاور معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1386-1385
استاد میهمان در دانشگاه کارلتون، اتاوا، کانادا از مهر 1386 تا شهریور 1387 (فرصت مطالعاتی)
عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن ایرانی روابط بین الملل 1390-1388
کارشناس ارشد مدعو مرکز مطالعات امنیت بین الملل دانشگاه مری لند آمریکا 1389-1388
عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران 1390-1389
عضو موسس انجمن مطالعات جهان 1389
عضو موسس انجمن مطالعات امنیت بین الملل 1389
مشاور راهبردی معاونت سیاست خارجی و امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی 1390-1388
عضو کارگروه ارتقای علوم سیاسی و روابط بین الملل و رئیس کمیته روابط بین الملل شورای عالی انقلاب فرهنگی 1390
رئیس کمیته روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای کارگروه ارتقای علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 1390
سردبیر دو فصلنامه علمی-پژوهشی و عضو هیات تحریریه دهها فصلنامه معتبر علمی
در حال حاضر در حال تدریس در دانشگاه شهید بهشتی می باشم.

 

سوابق تحصیلی
تحصیلات ابتدایی و متوسطه، مدرسه رمضانی، جامعه تعلیمات اسلامی یزد
ديپلم علوم تجربي، دبيرستان اسلامي زرگران، جامعه تعلیمات اسلامی يزد، 1361 (رتبه ممتاز)
كارشناسي ارشد پیوسته معارف اسلامي و علوم سياسي از دانشگاه امام صادق (ع) 1368  (رتبه اول)
كارشناسي ارشد روابط بين الملل از دانشگاه مك گيل (كانادا) 1370 
دكتري علوم سياسي و روابط بين الملل از دانشگاه كارلتون (كانادا) 1374 )با distinction)
عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از 1375 تاکنون
استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل از 1383-1375
دانشيار علوم سیاسی و روابط بین الملل از 1383 تاکنون
مقالات علمی و کتب منتشر شده


 • مقالات (تاليف به زبان فارسي):

  امنيت اروپا و آينده ناتو، اطلاعات سياسي و اقتصادي، مرداد و شهريور 1374

  گزارشي از وضعيت مسلمانان مهاجر در كانادا، وقف: ميراث جاويدان، تابستان 1374

  شناخت منطقه خاورميانه در قالب مباني نظري، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات خاورميانه، شماره 13، بهار 1377

  دولت و توسعه اقتصادي در ايران قبل از انقلاب: يك چارچوب نظري، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 1، پاييز 1377

  نظريه برخورد تمدنها: اونتولوژي جديد واقعگرايان در روابط بين الملل، فصلنامه گفتمان، شماره 3، زمستان 1377

  استقلال نسبي دولت يا جامعه مدني در جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 2، زمستان 1377

  رانت، دولت رانتير و رانتيريسم در ايران، اطلاعات اقتصادي و سياسي (علمی-ترویجی)، شماره 126-125

  مفهوم سازي هاي مختلف دولت در نظريه روابط بين الملل با تاكيد بر ديدگاه رابرت كاكس، اطلاعات سياسي و اقتصادي (علمی-ترویجی)، مهر و آبان 1378

  مروري بر نظريه هاي مختلف در مورد صنعتي شدن كشورهاي آسياي جنوب شرقي، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 1، زمستان 1379

  دولت رانتير و نفوذ پذيري: اسرائيل، كمك هاي آمريكا و صلح خاورميانه، فصلنامه مطالعات فاسطين، شماره 3، بهار 1379

  اوپك در عصر جهاني شدن، فصلنامه علمی-ترویجی سياست خارجي، پاييز 1379

  انتفاضه مسجد الاقصي: دلايل و پيامدها (تهران: سازمان عقيدتي سياسي ارتش، 1379)

  خاورميانه پس از 11 سپتامبر با تاكيد بر مناسبات اعراب و رژيم صهيونيستي، فصلنامه علمی-ترویجی سياست خارجي، زمستان 1380

  جهاني شدن اقتصاد، بين المللي شدن دولت، و همكاري: مورد جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 3، تابستان 1381

  بحران خاورميانه در يك نگاه، ماهنامه برداشت اول، خرداد 1381

  ايران و حمله آمريكا به عراق بر اساس نظريه نظام بين الملل، ماهنامه برداشت اول، آذر ماه 1381

  نظريه والتز و سياست خارجي ايران: مطالعه مقايسه اي دوران جنگ سرد و پساجنگ سرد، فصلنامه علمی-ترویجی سياست خارجي، زمستان 1381

  سياست خارجي ايران در قبال اسرائيل از ديد نظريه هاي روابط بين الملل، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات خاورميانه، بهار 1382

  بررسي موردي اتحاد سازي در سياست خارجي ايران بر اساس نظريه هاي اتحاد در روابط بين الملل، فصلنامه برداشت دوم، شماره 1، تابستان 1382

  ظهور و تثبيت دولت رانتير در ايران: 1341-1320، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 4، بهار و تابستان 1382

  ضرورت همكاري استراتژيك ايران با سه كشور پاكستان، عربستان سعودي و تركيه، ماهنامه برداشت اول، فروردين 1382

  پيامدهاي منطقه اي حمله آمريكا به عراق با تاكيد بر ايران، ماهنامه برداشت اول، خرداد 1382

  رويكرد جديد آمريكا نسبت به منازعه اسرائيلي-فلسطيني، ماهنامه برداشت اول، مرداد 1382

  ارزيابي سياست خارجي ايران در قبال اشغال عراق، ماهنامه برداشت اول، مهر 1382

  تنش در مناسبات آمريكا و عربستان پس از يازدهم سپتامبر: پيامدها براي ايران، ماهنامه برداشت اول، دي ماه 1382

  توافقنامه ژنو: صلح از پايين يا صلح مجازي، ماهنامه برداشت اول، بهمن ماه 1382

  كابوس شارون: دولت مستقل فلسطيني يا نظام آپارتايد؟، ماهنامه برداشت اول، اسفند ماه 1382

  ايران و نظام بين الملل دستخوش دگرگوني، فصلنامه راهبرد دفاعي، زمستان 1382

  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: محدوديت ها، فرصتها، و فشارها، فصلنامه علمی-ترویجی سياست خارجي، زمستان 1382

  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اسرائيل (2002-1979)، فصلنامه برداشت دوم، پائيز 1382

  آمريكا و عربستان پس از اشغال عراق: سياست پيشگيري دمكراتيك، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات خاورميانه، بهار 1383

  پيامدهاي امنيتي شكل گيري مثلث آمريكا-عراق-عربستان سعودي براي ايران، ماهنامه برداشت اول، فروردين 1383

  ايران و منطقه خاورميانه دستخوش دگرگوني، ماهنامه برداشت اول، ارديبهشت 1383

  دولت رانتير و بي ثباتي در ايران (1357-1341)، فصلنامه فرهنگ انديشه، پاييز 1383

  سياست هسته اي ايران: گزينه هاي پيش رو، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 5، پاييز و زمستان 1382

  تهديدهاي امنيتي منطقه أي ايران پس از جنگ سرد: پيامدها و پاسخ ها، فصلنامه علمی-ترویجی سياست خارجي، پاييز 1383

  انتخابات فلسطين: پيامدها و چشم اندازها، برداشت اول، آبان و آذر 1383

  جايگاه عراق در طرح خاورميانه بزرگ، فصلنامه علمی-ترویجی سياست خارجي، زمستان 1383

  چارچوبي نظري براي تحليل مذاكرات هسته اي ايران و سه قدرت اروپايي، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، پاييز و زمستان 1383

  گونه شناسي رهيافتهاي مطالعه جامعه شناسي سياسي ايران، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سياسي (انجمن علوم سياسي ايران)، شماره 1، زمستان 1384

  **چرایی مهاجرت نخبگان از ایران پس از پایان جنگ تحمیلی (همراه با سمیه بهمرد)، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 4، پاییز 1385

  **آموزش درس اصول روابط بین الملل در دانشگاه های ایران: آسیب ها و راهکارها، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 5، زمستان 1385

  سیاست خاورمیانه ای فرانسه بعد از جنگ سرد (2004-1990) (همراه با فاطمه عالیشاه)، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات بین المللی، تابستان 1386

  **مفهوم اقتصاد سیاسی بین الملل: ریشه ها و روندها، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، تابستان 1386

  **جهانی شدن از دید نظریه نوگرامشین در اقتصاد سیاسی بین الملل، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، زمستان 1386

  **عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی اسرائیل: ارایه یک مدل تحلیلی (همراه با دکتر محسن اسلامی)، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 3، پاییز 1388

  **ایران و سازمان همکاری شانگهای: هژمونی و ضد هژمونی (همراه با مرضیه سادات الوند)، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، انجمن علوم سیاسی ایران، شماره 2، بهار 1387

  **سیاست خارجی خاورمیانه ای آمریکا: منطق جهانی شدن یا ژئوپلیتیک؟، فصلنامه علمی-پژوهشی ژئوپلیتیک، انجمن ژئوپلیتیک ایران، تابستان 1386

  جهانی شدن و رشته روابط بین الملل، فصلنامه علمی-ترویجیمطالعات بین المللی، شماره 3، زمستان 1387

  زمینه های شکل گیری سازمان همکاری شانگهای و پیامدهای امنیتی آن برای ایران (همراه با مرضیه الوند)، خاورمیانه پژوهی، شماره 2، 1388

  **هلال شیعی: فرصتها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، اعراب و آمریکا، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 9، بهار و تابستان 1388

  **مدل آموزش، پژوهش و تولید دانش سیاسی در کانادا: آموزه ها برای ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش عالی ایران، سال اول، شماره چهارم، بهار 1388

  **میان رشتگی در علوم سیاسی در دانشگاه های کانادا: مفهوم و اجرا، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی، شماره 2، زمستان 1387

  ترکیه در جستجوی متحدان منطقه ای (همراه با محبوبه روحی)، فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات بین المللی، شماره 25، تابستان 1389

  **تدریس رشته روابط بین الملل در ایران: چالش ها و چشم اندازها، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 18، بهار 1389.

  **ریشه های سیاست خارجی تقابلی-تعاملی ایران در دوره ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 22، تابستان 1389.

  امکان سنجی ائتلاف ایران، ترکیه، سوریه و عراق در خاورمیانه جدید (همراه با همت ایمانی)، فصلنامه علمی-ترویجی امنیت پژوهی، تابستان 1389

  **وضعیت مطالعاتی تدوین سنداستراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (همراه با علی بغیری)، فصلنامه علمی-پژوهشی دانش سیاسی، شماره 14، پاییز و زمستان 1390

  **مساله و روش پژوهش در پايان‌نامه‌هاي علوم سياسي و روابط بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي (همراه با معصومه طالبی)، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 25، بهار 1390 .

  **تحولات روابط تركيه و اسرائيل در دهه اخير و پیامدهای آن برای ايران (همراه با همت ایمانی)، فصلنامه علمی-پژوهشی روابط خارجی، تابستان 1390.

  **وضعیت مطالعات اسرائیل شناسی در ایران (همراه با معصومه ثانی و معصومه طالبی)، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 22، بهار 1390 .

  **تحولات خاورمیانه و تغییر موازنه قدرت در یک دهه اخیر (همراه با محمد محمدیان)، فصلنامه علمی-پژوهشی روابط خارجی، (ارایه برای چاپ)

  **جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در دهه اول قرن بیست و یکم (همراه با محمد محمدیان)، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل، فصلنامه انجمن ایرانی روابط بین الملل، شماره 2، زمستان 1390.

  **ایران و تحولات 2011 خاورمیانه: برداشت ها و اقدامات، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 28، بهار 1391

  **شناخت حوادث 2011 خاورمیانه در قالب مبانی مفهومی-نظری، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی، (تایید برای چاپ)

  ** نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی (همراه با دکتر ابوالقاسم عارف نژاد)، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 24، پاییز 1390

  ** انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه های اجتماعی در ایران (همراه با مهدی فرازی و راضیه کیوان آرا)، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 26، بهار 1391

  تحولات 2011 خاورمیانه از دید نظریه ی برخورد تمدنهای ساموئل هانتیگتون (همراه با معصومه صادقی فر)، فصلنامه اسلام سیاسی (ارایه برای چاپ)


  - مقاله های علمی-پژوهشی با علامت دو ستاره ** مشخص شده است شامل بیش از 20 مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه های داخلی (به زبان فارسی) و 6 مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه های بین المللی (به زبان انگلیسی)


 • مقالات (ترجمه):

  ايالات متحده و ايران: افسانه ها و واقعيتها (ترجمه)، اطلاعات سياسي و اقتصادي، فروردين و ارديبهشت 1372

  اقتصاد سياسي نفت در خاورميانه، اطلاعات سياسي و اقتصادي، مرداد و شهريور 1375

  تحول اقتصاد جهاني و كشورهاي جهان سوم، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 128-127

  بررسي بحران هاي چهارگانه در روابط بين الملل، فصلنامه سياست خارجي، زمستان 1376

  احزاب سياسي و كثرت گرايي در جهان سوم، اطلاعات سياسي و اقتصادي، خرداد و تير 1378

  تقاضاي اسرائيل براي نيروي كار فلسطيني، فصلنامه مطالعات فلسطين، شماره 1، پاييز 1378

  گروه كاركردي يهودي و دولت كاركردي صهيونيست، فصلنامه مطالعات فلسطين، شماره 2، زمستان 1378

  هزينه هاي اسرائيل براي مردم آمريكا، فصلنامه مطالعات فلسطين، شماره 3، بهار 1379

  رژيم هاي سلطاني: رژيم پهلوي در ايران، اطلاعات سياسي و اقتصادي، خرداد و تير 1379

  اقتصاد سياسي اولويت هاي تعديل شده: نفت و سياست هاي مالي عربستان سعودي، فصلنامه مطالعات خاورميانه، بهار 1381

  تغيير و تداوم در اقتصاد سياسي اسرائيل، فصلنامه مطالعات فلسطين، شماره 4، تابستان 1379

  ثبات، دمكراسي و توسعه، اطلاعات سياسي و اقتصادي، مهر و ابان 1380

  سازمان هاي غير دولتي پناهجويان: تجربه فلسطينيان در لبنان، فصلنامه مطالعات فلسطين، بهار 1380

  پارادايم هاي از دست رفته، پارادايم هاي احيا شده: مطالعات توسعه در قرن بيست و يكم، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 2، بهار 1380


 • مقالات ارايه شده در سمينارهاي داخلي:

  استقلال نسبي دولت يا جامعه مدني: دولت و توسعه اقتصادي در ايران، ارايه شده در سمينار جامعه مدني در جمهوري اسلامي ايران رهيافتها و راهبردها، پژوهشكده مطالعات راهبردي، آذر ماه 1377

  تاثير نفت بر ماهيت دولت: رانت و رانت جويي در ايران، ارايه شده در اولين كنگره سراسري نفت و توسعه پايدار، دانشگاه صنعت نفت آبادان، اسفند ماه 1377

  جهاني شدن اقتصاد، بين المللي شدن دولت و همكاري منطقه أي در خليج فارس، ارايه شده در يازدهمين همايش بين المللي خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، 18 و 19 دي ماه 1379

  پيامدهاي امنيتي سيستم منطقه أي آسياي مركزي و قفقاز براي ايران، ارايه شده در نهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز، درياي خزر: چشم اندازها و چالش ها، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 1 و 2 دي ماه 1380

  سياست خارجي ايران در قبال اسرائيل از ديد نظريه هاي روابط بين الملل، ارايه شده در همايش بين المللي فلسطين: نگاه ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 2 و 3 دي ماه 1380

  حوادث 11 سپتامبر و ضرورت همگرايي ايران و چين در خليج فارس، ارايه شده در دوازدهمين همايش بين المللي خليج فارس، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 14 و 15 اسفند 1389،

  نظريه و پراكسيس در روابط بين الملل: بررسي موردي ديدگاه ائتلاف براي صلح، ارايه شده به سمينار بين المللي ائتلاف براي صلح، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، تهران، ايران، 1381

  جهاني شدن و ايران: بايدها و نبايدها، ارايه شده به شانزدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي (جهانشمولي اسلام و جهاني سازي)، تهران، ارديبهشت 1382

  ايران و رژيم صهيونيستي پس از نقشه راه: بايدها و نبايدها، ارايه شده به كنفرانس بين المللي انتفاضه گامي به سوي آزادي، تهران، مرداد ماه 1382

  سياست تطويل حل منازعه در خزر: پيشنهادي براي ايران، ارايه شده در همايش بين المللي درياي خزر، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران، مهر ماه 1382

  آمريكا و عربستان پس از اشغال عراق، ارايه شده به چهاردهمين همايش بين المللي خليج فارس، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، بهمن ماه 1382.

  آموزه های سازمان شانگهای برای همکاری امنیتی در منطقه خلیج فارس ارایه شده در شانزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، تهران، دانشگاه تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی، دانشگاه تهران، شهریور ماه 1385

  ایران و سازمان های همکاری امنیتی منطقه ای: مطالعه موردی سازمان همکاری شانگهای ارایه شده در چهاردهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، آبان ماه 1385

  نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده در همایش آسیای مرکزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی، گروه علوم سیاسی، آذر ماه 1385

  آموزش درس اصول روابط بین الملل در دانشگاه های ایران: آسیب ها و راهکارها ارایه شده در همایش وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، دانشگاه تهران، 26 و 27 اردی بهشت 1386

  میزگرد بین المللی مناسبات ایران و کانادا در اتاوا، دانشگاه اتاوا، 13 آبان 1386 (یک روزه): سخنرانی با عنوان: تصور و برداشت ایران از کانادا

  میزگرد بین المللی ایران، کانادا و خاورمیانه در اتاوا، دانشگاه اتاوا، 14 آبان 1386 (یک روزه): سخنرانی با عنوان: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال خاورمیانه با تاکید بر منازعه اسرائیلی-فلسطینی

  سخنرانی در مونترال، دانشگاه مک گیل، دانشکده علوم سیاسی و مرکز مطالعات خاورمیانه با عنوان رویکرد جدید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد (New Assertiveness in Iran's Foreign Policy) روز جمعه 15 فوریه 2008 ساعت (26 بهمن 1386)

  سازمان همکاری شانگهای و منطقه گرایی در آسیای جنوب غربی در قرن بیست و یکم (همراه با خانم مرضیه سادات الوند)، مجموعه مقالات همایش بین المللی بنای آینده ای مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی (تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1386

  سخنرانی در اتاوا، دانشگاه کارلتون، دانشکده علوم سیاسی با عنوان ریشه های سیاست خارجی فعال جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم (The Origins of New Assertiveness in Iran's Foreign Policy) روز پنجشنبه 15 فروردین 1387 (3 آوریل 2008) ساعت 14:30 الی 16:30 (می توانید به سایت http://www.carleton.ca/polisci/speakerseries/index.html مراجعه نمایید).

  آموزش درس جهان سوم در دانشگاه کارلتون کانادا: آموزه ها برای ایران ارایه شده به دومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 7 و 8 خرداد 1387

  آموزش روابط بین الملل در دانشگاه کارلتون کانادا: آموزه ها برای ایران ارایه شده به همایش انجمن ایرانی روابط بین الملل، تهران، 25 و 26 اردی بهشت 1387

  تجربه میان رشته ای در کانادا ارایه شده به همایش میان رشته ای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 22 و 23 اردی بهشت 1388

  نظریه ایرانی روابط بین الملل: موانع و راهکارها ارایه شده در سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 23 اردی بهشت 1388

  علل جنگ ایران و عراق: تحلیل نظری و آموزه های عملی ارایه شده به همایش بین المللی ایران و جهان، دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین)، مهر ماه 1388

  نقش اخلاق در روابط بین الملل: پرونده پژوهی علل تداوم جنگ ایران و عراق ارایه شده در همایش انجمن ایرانی روابط بین الملل، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 18 و 19 آبان 1388

  آينده‌نگري در پايان‌نامه‌هاي دانشجويان علوم سياسي و روابط بین الملل دانشگاه شهيد بهشتي توسط امیر محمد حاجی یوسفی و معصومه طالبی ارایه شده در چهارمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران، خرداد 1389

  چشم انداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تعامل و/یا تقابل؟ ارایه شده به چهارمین همایش انجمن علوم سیاسی ایران در خرداد 1389

  اطاق های فکر آمریکایی و مساله ایران: راه حل های ممکن و مطلوب ارایه شده در همایش سالانه انجمن ایرانی روابط بین الملل در بهمن ماه 1389

  تفکر انتقادی، ارتباطات علمی و نظریه پردازی: مطالعه موردی متون درسی روابط بین الملل در ایران برای ارایه در چهارمیان همایش سالانه انجمن ایرانی روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، 27 آذر 1390

  مطالعات اسرائیل شناسی در ایران ارایه شده به همایش مطالعات خاورمیانه در ایران که توسط انجمن علوم سیاسی ایران و پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در 1 دی ماه 1390 برگزار گردید

  تحول گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز (رویکرد مقایسه ای) (همراه با فاطمه شهریار) برای ارایه در همایش امنیت در ایران 1404، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قشم، 7 دی 1390

  انتخابات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: بررسی موردی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1390 ارایه شده در همایش ملی مشارکت سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه اصفهان، 1و 2/12/1390


 • مقاله در كتاب:

  اصلاحات ارضي در ايران: زمينه ها، سياستها و پيامدها، در تحولات سياسي-اجتماعي ايران: 1357-1320، گردآورنده مجتبي مقصودي (تهران: روزنه، 1380)

  ايران و چين پس از 11 سپتامبر 2001، در بررسي روابط ايران و چين، (تهران: مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري، 1382)

  جهاني شدن اقتصاد، بين المللي شدن دولت و همكاري منطقه أي در خليج فارس، مجموعه مقالات يازدهمين همايش بين المللي خليج فارس (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1380)

  امنيت، صلح و واقعيت هاي موجود در خاورميانه، در مجموعه مقالات سمينار روند اشغال فلسطين، به كوشش نجفقلي حبيبي (تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، 1379)

  نظريه و پراكسيس در روابط بين الملل: بررسي موردي ديدگاه ائتلاف براي صلح، در مجموعه مقالات ائتلاف براي صلح (تهران: خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، 1381)

  انقلاب اسلامی و تغییر و تداوم در سیاست خارجی ایران در گفتارهایی در باره انقلاب اسلامی ایران به کوشش دکتر جلال درخشه (تهران: دانشگاه امام صادق ع: 1387)

  جهانی شدن و رشته روابط بین الملل در کتاب تعاملات میان رشته ای روابط بین الملل به گردآورندگی دکتر مهدی ذاکریان (تهران: در حال چاپ).


 • تاليف مقالات به زبان انگليسي در مجلات داخلی

  1) Intifada and the State-Society Relations in the Middle East, Palestine Studies, no. 5, Fall 1379

  2) State, Autonomy, and Economic Development in Iran: A Theoretical Perspective, Discourse, vol 2, no. 3, Winter 2001

  3) Economic Globalization, Internationalization of the State, and Cooperation: The Case of Iran, The Iranian Journal of International Affairs, vol. Xii, no. 1-4, 2000-2001

  4) Cooperative Security in the Persian Gulf and Central Asia-Caucasus Regions, The Iranian Journal of International Affairs, Fall 2002/Winter 2003

  5) The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Constraints, Opportunities, and Pressures, The Iranian Journal of International Affairs, Fall and Winter 2004/2005

  6) The Shia Factor in Iran-Iraq Relations and Its Regional Implications, The Iranian Journal of International Affairs, Winter 2007

  7) Iran and the 2011 Middle East Revolutions: Perceptions and Actions, Discourse: An Iranian Quarterly, Winter-Spring 2012

 • تاليف مقالات به زبان انگلیسی در مجلات خارجي

  **1) Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran Towards Israel, 1979-2002, Strategic Studies (Islamabad), Spring 2003

  **2) Evaluation of Iran’s Foreign Policy in Iraq (UNISCI Discussion Papers, Online Journal, Universidad Complutense, Madrid, Espain, January 2006)

  **3) Whose Agenda is Served by the Idea of a Shia Crescent? Alternatives: The Turkish Journal of International Relations, Vol. 8, No. 1, Spring 2009

  **4) (with Dr. Ali. G. Dizboni and Greg Mcpherson) Iran and the Shanghai Cooperation Organization: Counter-Hegemony as Common Purpose, World Affairs: The Journal of International Issues, Vol. 14, No. 2, Summer 2010

  **5) Iran’s Foreign Policy during Ahmadinejad: From Confrontation to Accommodation, Alternatives: The Turkish Journal of International Relations, Vol. 9, No. 2, Fall 2010.

  6) Iran`s Foreign Policy in Afghanistan: The Current Situation and Future Prospects, Journal of South Asian Studies, Center for South Asian Studies, University of Punjab, Lahore, Pakistan (forthcoming)

 • Seminars:

  Security, Peace and the Present Realities in the Middle East, delivered in the Seminar on Palestine between Israelism and Zionism, Geneva, Swiss, 14,15 May 1988

  Oil and the Persian Gulf Security at the Dawn of the New Millennium, presented at the 5th IIES International Conference, The Impact of the Middle East/Caspian Oil on Global Energy Markets, Tehran, Iran, 4,5 November 2000


  Iran and China after September 11, 2001, presented at the Institute of Contemporary International Relations, Beijing, China, January 2002

  Cooperative Security in the Persian Gulf and Central Asia-Caucasus Regions, delivered at IDEAS, Karachi, Pakistan, September 2002

  Iran`s Foreign Policy: The Dilemma Between Principle and Profit, delivered at Chula University, Bangkok, Thailand, July 12-13, 2004.

  Iran and the Changing Middle East after the Occupation of Iraq, delivered at Teleki Laszlo Institute, Centre for Foreign Policy Studies, Budapest, Hungary November 18, 2004.

  The Persian Gulf Security System after the Occupation of Iraq: A View from Iran, delivered at Al-Ahram Institute for Strategic Studies, Cairo, Egypt, November 27-28, 2004.

  Regional Implications of Recent Presidential Election in Iran, delivered at Conference on Middle East Security, Athens, Greece, September 22-25, 2005

  The Determinants of Iran’s Foreign Policy, delivered at Conference on Middle East Security, Athens, Greece, February 16-19, 2006.

  “President Ahmadinejad’s Foreign Policy”, delivered at ICAMES, McGill University, 27 June, 2006, Montreal, Canada

  “Iran’s Foreign Policy and Relations: Continuity and Change”, delivered at Queens University, 5 July 2006, Kingston, Canada

  “The Shia Factor in Iran-Iraq Relations and Its Regional Implications” delivered at the First Annual Conference on the Middle East (The Future of Iraq: Politics, Security and Foreign Policy), Isik University, Istanbul, Turkey, 1-4 November 2006


  “The Shia Ascendancy and Conflict Emergence and Escalation in the Middle East” delivered at the International Conference on Conflicts, Conflict Resolution and Natural Resources in the Middle East, Tehran University (Faculty of Law, Qom Pardis), 3-8 December 2006.

  “Globalization, State and Shia Ascendancy in the Middle East” delivered at the International Seminar on Coping with Violence in Today`s World, Punjabi University, Patiala, India, February 22-23, 2007

  “The Prospect for Security Cooperation in the Persian Gulf in the ‘New Middle East Era’”, delivered at the Third International Conference on Security (Challenges to the Middle East Security and Contribution of International Organizations), Department of International Relations, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey, April 25-26, 2007


  Whose Agenda is Served by the Idea of a Shia Crescent? Delivered at the 80th Annual Conference of the Canadian Political Science Association, June 4-6, University of British Columbia, Vancouver, Canada

  Is There an Iranian Perspective on International Relations? Presented to the Annual Conference of the Canadian Political Science Association, Ottawa, Carleton University, 27-29 May 2009

  Teaching International Relations in Iran: Challenges and Prospects, to be delivered at the Annual Conference of the Canadian Political Science Association, June 3-4, 2010, Concordia University, Montreal, Canada

  Iran’s Foreign Policy during Ahmadinejad: From Confrontation to Accommodation to be delivered at the Annual Conference of the Canadian Political Science Association, June 3-4, 2010, Concordia University, Montreal, Canada

  Iran`s Foreign Policy in Afghanistan: The Current Situation and Future Prospects, Presented at the Canadian Political Science Association Annual Conference Waterloo, Ontario, Canada, May 16-18, 2011

 • كتاب (تاليف):

  1- امير محمد حاجي يوسفي، دولت، نفت و توسعه اقتصادي در ايران، ویرایش دوم (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي،1388)

  2- امير محمد حاجي يوسفي، ايران و رژيم صهيونيستي: از همكاري تا منازعه (تهران: دانشگاه امام صادق ع، 1382)

  3- امير محمد حاجي يوسفي، ايران و خاورميانه: گفتارهايي در سياست خارجي ايران، (تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان، 1383)

  4- امير محمد حاجي يوسفي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در پرتو تحولات منطقه اي (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1384)

  5- امیر محمد حاجی یوسفی، آموزش، پژوهش و تولید دانش سیاسی: مطالعه کشور کانادا (تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388)

  6- امیر محمد حاجی یوسفی (به اهتمام)، دولت و جهانی شدن در خاورمیانه (تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1388)

  7) آغاز، تداوم و پایان جنگ ایران و عراق از دید نظریه های روابط بین الملل (تهران: مرکز اسناد دفاع مقدس، آماده سازی برای چاپ)


 • کتاب (ترجمه)

  1- ديويد مارش و جري استوكر، نظريه و روش در علوم سياسي، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبري، 1378)

  2- برايان كلايو اسميت، فهم سياست جهان سوم، ترجمه حاجي يوسفي و قائني نجفي (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1380)

  3- پال راجرز، زوال كنترل: امنيت جهاني در قرن بيست و يكم، ترجمه حاجي يوسفي و جبلي (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1384)

  4- چشم اندازهای منطقه ای و بین المللی عراق جدید (مجموعه مقالات ترجمه شده)، گردآوری همراه با آقای دکتر سلطانی نژاد (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 1386)

  5- سامان سیاسی در عراق جدید (مجموعه مقالات ترجمه شده)، گردآوری همراه با آقای دکتر سلطانی نژاد (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 1386)

  6- کن بین، ویژگی های اساتید برتر، ترجمه حاجی یوسفی و جبلی (تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1389)

  7- اسمیت و دیگران، نظریه های سیاست خارجی، ترجمه حاجی یوسفی، محمودی و کریمی (تهران: سمت، در حال چاپ)

 • کتاب (در دست نگارش)
  اقتصاد سیاسی بین الملل، تالیف (تهران: سمت، در حال نگارش)

 • کتاب در دست ترجمه:
  اسمیت و دیگران، اقتصاد سیاسی بین الملل در قرن بیست و یکم، ترجمه حاجی یوسفی و طالبی (تهران: نشر مخاطب)

 • کتاب (ویراستاری علمی)
  جودت بهجت، اسرائیل و خلیج فارس: گذشته و آینده، ترجمه علیرضا قربان پور (تهران: دانشگاه امام صادق، 1389)
  جان مرشایمر، مجموعه مقالات، ترجمه محسن محمودی (تهران: دانشگاه امام صادق، 1390)
معرفی و نقد کتاب
گزارش منازعه اعراب و اسرائيل: چگونگي كاركرد هژموني، فصلنامه مطالعات فلسطين، شماره 1، پاييز 1378
امنيت اسرائيلي-فلسطيني، فصلنامه مطالعات فلسطين، شماره 2، زمستان 1378
رژيم هاي امنيتي منطقه أي: اسرائيل و همسايگانش، فصلنامه مطالعات خاورميانه، شماره 20، زمستان 1378
خاورميانه و فرآيند صلح: تاثير موافقتنامه هاي اسلو، فصلنامه مطالعات خاورميانه، شماره 24، زمستان 1379
رازهاي آشكار: سياست هاي هسته أي و خارجي اسرائيل، مطالعات منطقه اي، جلد 9، 1380
مذاكرات صلح خاورميانه: تداوم جنگ از راه هاي ديگر، فصلنامه مطالعات فلسطين، تابستان 1380
خاورميانه در نظام بين الملل تك قطبي، فصلنامه مطالعات خاورميانه، پاييز 1380
خروج فلسطيني ها: 1988-1948، مطالعات منطقه اي، جلد 13، 1381
عصر اطلاعات، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 3، تابستان 1381
محيط دگرگون شونده ايران پس از پايان نظام بين الملل دوقطبي، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، تابستان و پاييز 1382.
مناطق جنگ و صلح، فصلنامه مطالعات دفاعي، تابستان 1383
دهه سوم: تخمين ها و تدبيرها، فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي، شماره 6، بهار و تابستان 1383

 

پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده
چالش هاي فراروي اوپك در هزاره سوم ميلادي، موسسه مطالعات انرژي، 1379
ايران و رژيم صهيونيستي: از منازعه تا همكاري، معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق، 1381
پيامدهاي امنيتي دگرگوني هاي منطقه اي براي جمهوري اسلامي ايران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزلرت امور خارجه، 1382
 پيامدهاي امنيتي طرح خاورميانه بزرگ براي جمهوري اسلامي ايران، مركز بررسي هاي رياست جمهوري، 1384-1383
فرصت ها و تهديدهاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران در يك دهه آينده (رويكرد منطقه اي)، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، 1385-1384
شیوه های نوین آموزش و پژوهش علوم سیاسی در کانادا، پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1386)
ارزیابی و ممیزی وضعیت رشته روابط بین الملل در دانشگاه های ایران با تاکید بر روندها و چشم اندازها، دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1389
 
پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا
اقتصاد سیاسی ماجراجویی آمریکا در منطقه خاورمیانه: دانشگاه شهید بهشتی (1386)
اسرائیل در مناطق اطراف ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه (1390)
ارزیابی و ممیزی وضعیت اقتصاد سیاسی بین الملل در دانشگاه های ایران و جهان، دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1390