یکشنبه ، 31 فروردین 1393
eco.sbu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
سایت دانشگاه
 
سایت دانشکده
 
رزومه اعضاء هیات علمی دانشکده    
 

اعضای هیات علمی    
جستجو بر اساس
 

اعضاء هیات علمی دانشکده    

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

مرتبه علمی

Email

1

محمد حسین پورکاظمی

ریاضیات کاربردی

دانشیار

M-Pourkazemi@sbu.ac.ir

2

احمد توکلی

اقتصاد/ اقتصاد

استاديار

tav@sbu.ac.ir

3

عبدالامیر خلیلی

اقتصاد/ اقتصادسنجی

استاد

khaliliaa@sbu.ac.ir

4

پرویز داودی

اقتصاد/ اقتصاد

استاد

P_Davoodi@sbu.ac.ir

5

حسن درگاهی

اقتصاد/ اقتصاد کلان

استاديار

H-Dargahi@sbu.ac.ir

6

فرهاد دژپسند

اقتصاد/ اقتصاد

استادیار

7

مهدی رضوی

اقتصاد/ کمی- سیستمها

استاد

M-Razavi@sbu.ac.ir

8

محمود روزبهان

اقتصاد/ توسعه بین الملل

استاديار

M-Roozbehan@sbu.ac.ir

9

فرشید سیم بر

اقتصاد/ اقتصاد انرژی

استاديار

F_Simbor@sbu.ac.ir

10

محمد ناصر شرافت جهرمی

اقتصاد/ اقتصاد کشاورزی

استاديار

MN-SHERAFAT@sbu.ac.ir

11

حسین صمصامی مزرعه آخوند

اقتصاد/ اقتصاد

استادیار

H-Samsami@sbu.ac.ir

12

سعید عابدین درکوش

اقتصاد/ اقتصاد شهری و منطقه ای

دانشيار

S-Dorkoosh@sbu.ac.ir

13

عباس عرب مازار

اقتصاد/ اقتصادسنجی

دانشيار

Ab_Arabmazar@sbu.ac.ir

14

علی اکبر عرب مازار

اقتصاد/ برنامه ریزی سیستمها

استاد

a-arabmazar@sbu.ac.ir

15

حسنعلی قنبری ممان

اقتصاد/ اقتصاد مالی

استاديار

H-Ghanbari@sbu.ac.ir

16

محمد علی کفایی

اقتصاد/ اقتصاد

استاديار

m-kafaie@sbu.ac.ir

17

محمد سعید نوری نایینی

اقتصاد/ اقتصاد كشاورزي

دانشيار

M-Noori@sbu.ac.ir

18

زریر نگین تاجی

اقتصاد

استادیار

z_negintaji@sbu.ac.ir

19

محمد نوفرستی

اقتصاد/ بین الملل

دانشیار

M-Noferesti@sbu.ac.ir

20

رسام مشرفی

اقتصاد/ اقتصاد

استاديار

r-moshrefi@sbu.ac.ir

گروه علوم سیاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

مرتبه علمی

Email

1

حسین پوراحمدی میبدی

روابط بین الملل/ اقتصاد سیاسی بین الملل

دانشیار

h-pourahmadi@sbu.ac.ir

2

محمدرضا تاجیک

علوم سياسي/ علوم سیاسی

استاديار

M_Tajik@sbu.ac.ir

3

امیر محمد حاجی یوسفی

علوم سياسي/ توسعه و اقتصاد سیاسی بین الملل

دانشيار

a-yousefi@sbu.ac.ir

4

محمد باقر حشمت زاده

علوم سياسي/ جامعه شناسی سیاسی

دانشيار

m-heshma@sbu.ac.ir

5

محمود سریع القلم

روابط بين الملل/ توسعه

استاد

M-Sariolghalam@sbu.ac.ir

6

ملک یحیی صلاحی

علوم سياسي/ اندیشه سیاسی در غرب

دانشيار

Y-Salahi@sbu.ac.ir

7

محمد علی فردانش

علوم سياسي و روابط بین الملل/ امریکای لاتین و اروپا

استاديار

M-Fardanesh@sbu.ac.ir

8

عبدالعلی قوام

علوم سياسي/ تئوری اجتماعی و سیاستگذاری عمومی

استاد

A-GHAVAM@sbu.ac.ir

9

میراحمد معصوم زاده کیائی

علوم سیاسی و روابط بین الملل/ روابط بین الملل و خاورمیانه

استاديار

M_Masoomzade@sbu.ac.ir

10

علی معنوی تهرانی

علوم سياسي/ جامعه شناسی سیاسی

استاديار

A-Manavi@sbu.ac.ir

11

منصور میر احمدی چناروئیه

علوم سیاسی/ اندیشه سیاسی

دانشیار

M_Mirahmadi@sbu.ac.ir

 

 
 
pr.office@mail.sbu.ac.ir :روابط عمومي   info@sbu.ac.ir :وب سايت   نقشه‌ي سايت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه شهید بهشتی می باشد
 
جامعه دانشگاهی